Referat fra styremøtet 29.01.2018

Her kan du lese referatet fra styremøtet 29.01.2018.