Referat fra styremøtet 28.02.2018

Her kan dere lese referatet fra styremøtet 28.02.2018