Referat fra styremøtet 04.04.2018

Her kan du lese referatet fra styremøtet 04.04.2018.