Referat fra styremøte 22.08.2018

Her kan du lese referetet fra styremøte 22.08.2018.