Referat fra styremøte 18.06.2018

Her kan du lese referatet fra styremøte 18.06.2018.