Referat fra styremøte 16.05.2018

Her kan dere lese referatet fra styremøtet 16.05.2018.