Referat fra styremøte 10.10.2018

Her kan du lese referatet fra styremøtet 10.10.2018.