Referat fra styremøte 03.01.2018

Her kan du lese referatet fra styremøtt 03.01.2018.