Referat fra styremøtet 03.05.2017

Her er referatet fra styremøtet 03.05.2017.