Referat fra styremøte 23.08.2017

Her kan dere lese referatet fra styremøtet 23.08.2017.