Referat fra styremøte 22.11.2017

Møtet ble gjennomført med målsetting om å fastslå hvilket ansvar hhv sameiet og beboerne har i sameiet, også sett i sammenheng med endringene i Eierseksjonsloven som trer i kraft fra 01.01.2018.