Referat fra styremøte 18.09.2017

Her kan dere lese referatet fra styremøtet 18.09.2017.