Referat fra styremøte 11.01.2017

Her kan dere lese referatet fra styremøtet 11.01.2017.