Referat fra styremøte 01.11.2017

Her kan du lese referatet fra styremøtet 01.11.2017.