Styremøte 28.09.2016

Her kan du lese referatet fra styremøtet 28.09.2016.