Styremøte 18.05.2016

Her kan du lese referatet fra styremøtet 18. mai 2016.