Styremøte 16.06.2016

Her kan du lese referatet fra styremøtet 16. juni 2016.