Styremøte 14.04.2016

Her kan du lese referatet fra styremøtet 14.04.2016.