Styremøte 13.01.2016

Her kan du lese referatet fra styremøtet 13.01.2016