Styremøte 07.12.2016

Her kan dere lese referatet fra styremøtet 07.12.2016.