Styremøte 07.03.2016

Her kan du lese referatet fra styremøtet 07.03.2016.