Styremøte 02.11.2016

Her kan du lese referatet fra styremøtet 02.11.2016.