Informasjon på epost 05.04.2019

Propp i avløpsrør 
Vi har i de siste par årene opplevd at leiligheter, som primært befinner seg i nederste etasje i våre blokker, har opplevd problemer med rørene fra utslagsvaskene kjøkken/bad/vaskerom. Dette i form av stadig romlig og ulyder, og i et par tilfeller har vann kommet i retur. I ett leilighet sto vannsøylen i taket på badet, og vannet inneholdt bl.a. brokkolibiter. Derfor blir vi nødt til å påpeke, at vi tenker oss om før vi skylder ned store matrester og annet i vasken. Matrester skal legges i grønn avfallspose, og andre rester i restavfall. Problemet oppstår pga. av dårlig fall på de nederste rørene i hver blokk. Der dannes det en propp over tid, og så kommer vannet ovenfra inn i rørene til de nederste leilighetene. Styret har nå engasjert Larmerud til å sjekke rørene med kamera, og eventuelt foreta spyling. Vi ser ikke bort ifra at vi må gjøre dette en gang i året som et forebyggende tiltak.

Hafslund 
De er nå ferdig med all installasjon av nye målere, og vi gjentar at SmartHus ikke er koblet til, da dette krever en større, kostnadskrevende jobb. Det blir et tema på kommende Beboermøte. Vi anbefaler Hafslund på nettet, der dere får en mye bedre oversikt over strømforbruket.

SmartHus
Noen sliter med dårlig kontakt med panelet, andre med feil temperaturvisning. Vi har sendt dette videre til Malthe Winje Automasjon, og venter på servicemann.

 

GarasjeportHovedporten har vært noe ustabil i det siste. Det har vært flere grunner til det. Slitasjedeler måtte skiftes, men av og til skyldes det bakken under, der porten kommer ned. Hjulsporene i asfalten har nå blitt så store at de skaper konflikter for porten. Særlig når det ligger store grusbiter på det høyeste nivået. Da blir porten ustabil, og stopper i åpen stilling. Vi ser nærmere på tiltak. Servicemann har stilt porten litt høyere for å se om det hjelper inntil videre.

Fjernvarme – Avregning av forbrukt fjernvarme og detaljer i denne forbindelse
OBOS fakturerer en gang i året den enkelte leilighet for forbrukt fjernvarme i det foregående år. Firmaet Techem har i tillegg sendt ut en papirbasert spesifikasjon på forbrukt mengde fjernvarme, slik at man har kunnet se detaljene i forbruket. Fra inneværende år vil dette ikke lenger være mulig, og avregningene vil kun være tilgjengelig på Techems beboerportal. 

Se forøvrig ytterligere informasjon her.

 

Nye «bokser» fra Telenor (tidl. Canal Digital)Vår "gamle" avtale med Canal Digital (nå Telenor) om leveranser av TV-signaler og bredbånd utløp i fjor høst. Av praktiske årsaker forlenget styret den gamle avtalen inn i 2019, for å få tid til å vurdere hvordan man skulle forholde seg fremover. 

To av styrets medlemmer har innhentet nytt tilbud fra Telenor, og vurdert dette nøye. Etter innstilling fra arbeidsgruppen har styret besluttet å inngå en ny treårig avtale med Telenor. 

Avtalen omfatter redusert pris for grunnpakken, for alle beboere, i forhold til dagens nivå, og at alle beboere nå vil få en ny "pakke" bestående av:

  • Bredbånd 10
  • T-We Grunnpakke
  • T-We Box 2 m/HDD monteres kostnadsfritt i alle husstander (følger leiligheten ved kjøp og salg)
  • Ny Ruter
  • Kortavgift til første boks er inkludert
  • Rabatterte priser på individuelle tilleggsbestillinger.

Her kan du se spesifikasjoner på boks og ruter.

Hva skjer nå fremover og hva kan den enkelte beboer forvente?

Planlagt oppstart av installasjon er i uke 17, men det er avhengig av leveranse av utstyr. Beboere varsles i forkant av montørene via beskjeder i postkasser/ lapper på dører eller mail samt, om nødvendig, via telefon. Fraværende beboere på grunn av langtidsferie eller lignende, vil bli fulgt opp spesielt. Montering av ny boks og ruter, inkl. prøve-kjøring, vil primært skje på dagtid og inkluderer fjerning av gammel boks/ ruter.

Det er viktig at alle beboere er oppmerksom på beskjed på dører, via mail eller via telefon/ sms når det nærmer seg.

VÅRFEST
I fjor ødela været for gjennomføringen av vår årlige sammenkomst på Festplassen. Vi håper at dette ikke skal skje i år også. Datoen vi har satt av er onsdag 22. mai, og, som tidligere, fra kl. 17.00 og utover. Kom når det passer. Vi tenner grillen for de av dere som ønsker å grille, ellers tar alle med seg egen mat og drikke. Det vil bli satt opp bord og noen stoler, men ta gjerne med egen stol da vi ikke har nok.

 

ÅrsmøtetAlle skal nå ha fått innkalling og årsmøtedokumenter i posten. Årsmøtet er altså torsdag 25. april – kl. 18.00 i tredje etasje på Kolben, nærmere bestemt Festsalen, som tidligere. Ta med ferdig utfylt fullmakt for registrering. Etter Årsmøtet vil vi, som vanlig, gjennomføre Beboermøtet, der vi tar opp alt av saker, som ikke hører hjemme på Årsmøtet, og der dere kan stille spørsmål.