Info på e-post 06.03.2017

BLOMSTER - INNGANG

Vi har til nå ordnet blomster og planter ved de seks oppgangene gjennom privat initiativ fra beboerne på hver adresse. Ved innlevering av regning har man fått tilbakebetalt utlagt beløp. Styret ønsker nå å samkjøre innkjøpene, og overlate til vår avtalebaserte gartner å utføre beplantningen. Det vil si at når våren er her, og temperaturen har steget slik at vi kan plante uten risiko for frost, så vil beplantning skje automatisk for alle oppgangene.

 

PORTTELEFONER 

Bytte og installering av nye porttelefoner er ferdigstilt, og nå skal alt være i orden i forbindelse med denne reklamasjonen.

 

SMARTHUSPANELET

Denne reklamasjonen gjenstår. Vi har en god del leiligheter med ulike problemer med panelet, og vi forsøker å få samkjørt servicebesøk i slutten av marsmåned eller begynnelsen av april. Årsaken til at dette nå har tatt tid er at mange har vært (er ) bortreist, og det har da ikke vært mulig å samle mange nok til at reparatørene kan ta turen hit. De setter av en dag eller to her hos oss, og da må vi være flere enn to leiligheter ( vi forsøkte i februar ), som har anledning.

 

ØVRIGE REKLAMSJONER

Vi minner om at vi alle bor i selveierleiligheter, og at det da ikke er styrets oppgave å følge opp alle de ulike reklamasjonene dere har sendt inn til MWE eller Veidekke. Reklamasjonstiden på fem år har utløpt, og det er nå viktig at dere selv følger de reklamasjonene dere har sendt inn, slik at de blir fulgt opp.

 

KOMMUNALE BYGGEPLANER

De fleste av oss har registrert at det foreligger ytterligere planer for riving av eksisterende boligmasse syd for vårt sameie, og bygging av nye boligblokker og rekkehus. I forbindelse med dette og muligheten for høringsuttalelse, har styret sendt inn bemerkninger – to brev – til kommunen, som ligger på vår hjemmeside for de av dere som er interessert. www.strandliveien.no

 

KOMFYRVAKT

Statistikker viser at de fleste boligbranner oppstår på kjøkkenet. Vi glemmer bl.a. å ta av gryter og panner, som står å putrer på komfyren. Styret ønsker å være proaktive i denne sammenheng, og er nå i gang med å skaffe leverandør og gunstig tilbud på anskaffelse og installasjon av komfyrvakt. Det er selvfølgelig helt frivillig å bestille komfyrvakt, men vi vil anbefale det på det sterkeste. Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon og priser.

 

GARASJEPORT

Rolf i styret har nå «vasket» mobillistene med tilgang til garasjeporten. Alle, som har sendt inn skjemaet, har blitt lagt inn på nytt, og dette skal nå fungere helt fint igjen. Er det fortsatt noen som ikke har sendt inn skjemaet, så ligger det på hjemmesiden.

 

VI MINNER OM SAMEIERMØTE ONSDAG 26. APRIL KL. 18.00 – Festsalen, Samfunnshuset – tredje etasje – Kolben, med påfølgende Beboermøte.

 

MERK: I høst hadde vi 5-årsjubileum som Strandliveien Boligsameie, men dette ble ikke markert da, bortsett fra flagging. Det har vi tenkt å gjøre noe med i forbindelse med Beboermøtet. Da vil det bl.a. bli servert kake/kringle og kaffe/té, og vi håper at så mange som mulig har anledning til å komme onsdag 26. april, og være med på feiringen.