Info på e-post 04.06.2017

Komfyrvakt

Mange har sendt inn bestilling på montering av komfyrvakt, og disse er nå levert til Larmerud, som vil ta kontakt, og få dette montert. Dersom det er flere som ønsker å bestille, så er det ikke noe problem med å få gjort dette i etterkant.

 

Forsikring 

Vi har nå, som nevnt på Beboermøtet, byttet forsikringsselskap fra Tryg til iF. Dette er en avtale sameiet har inngått, og ikke gjennom OBOS. Det betyr at dersom dere kommer i en forsikringssituasjon, som ikke er av privat karakter ( dvs. som inngår i beboers egen, private forsikringsavtale ), så må henvendelsen gå direkte til iF. Trenger man hjelp, så er styrets kontaktperson når det gjelder forsikring - Olav Klungreseth. Den nye avtalen med iF trotte i kraft 1. juni.

 

Maling garasje

Nederst på veggene i garasjen flasser hvitmalingen av, og vi skulle ha gjort noe med dette i høst. Da var det imidlertid så fuktig, at vi valgte å utsette dette til våren. Nå er det på tide å få gjort noe med det, og vi tar ikke høyde for at de samme, som meldte seg til dugnad i høst, har anledning nå. Så derfor spør vi igjen, om det er noen som har lyst og anledning til å være med å skrape og male der det trengs i garasjen. Sameiet stiller med skraper og maling. Flere viste interesse på Beboermøtet, så dette får vi til.

 

Sandkasser

Vi har nå bestemt oss for å fjerne tre sandkasser i sameiet. Én mellom Strandliveien 3 og 9, én utenfor Strandliveien 7 og én mellom Kantorveien 1 og 3. Ingen av disse er i bruk, og har knapt nok vært det fra vi flyttet inn i 2011. De to resterende kassene vil, i samme moment, få skiftet ut sanden.

 

SmartHus 

Vi har nå endelig hatt en runde hos de beboerne, som har hatt problemer med SmartHus-systemet. Nesten alle ble fikset, men et par leiligheter trenger et nytt besøk. Det er ikke dermed sagt at vi har friskmeldt systemet helt. Vi vil fortsette med å foreta målinger og kontroller, og der hvor vi mener at noe ikke stemmer, vil vi sørge for ytterligere tiltak.

 

Grøntanlegg

Uten å komme inn på detaljer, så kan vi vel konstatere, at enkelte arbeider kunne vært bedre utført. Dette blir nå tatt opp med vår gartner. Men, vi vet at det er folk med grønne fingre i sameiet, og det er bl.a. et stort behov for luking. De som har lyst og anledning kan bare sette i gang på eget initiativ, eller gjør en avtale med andre. Redskap finnes i innerste boden i Kantorveien 3, vis a vis gjesteparkeringen rett inn i garasjen. Alle nøkler skal passe inn der. ( Vi trenger også å få oljet benkene, som står ute på plassen ).