Info på e-post 18.01.2018

Rettelse kontaktperson
Vi fikk oppgitt feil mailadresse på ny kontaktperson hos Veidekke, dvs. at det skulle være en bindestrek i stedet for et punktum i fornavnet. Den nye kontaktpersonen er altså OLE MARKUS LARSEN og har mailadresse ole-markus.larsen@veidekke.no , og han har mobilnr. 901 54 820. Dette gjelder for de av dere som måtte ha pågående reklamasjonssaker.

Problemer og feil, som har dukket opp nå etter at 5 års-garantien har utløpt, skal ikke meldes til Veidekke, men må håndteres og betales av den enkelte beboer.

Snømåking
Ren-Vakt beklager at det tar litt tid før de kommer til oss og får måkt. Det kraftige snøfallet den siste tiden har gjort sitt til at mannskap og maskiner har gått døgnet rundt, og forsinkelser, i slike tilfeller, må vi regne med.

Glatte risterVi opplever at ristene utenfor inngangsdørene kan være svært glatte, og de er det vanskelig å gjøre noe med. Enkelte adresser er mer utsatte, og det gjelder bl.a. Strandliveien 7, hvor det har vært ekstremt glatt. Så vær forsiktig!

Ventilasjon
Noen av dere har opplevd dårligere «innluft» i leilighetene. Vi har hatt to tilfeller av driftsstans i h.h.v. Strandliveien 5 og 7, men da har anlegget blitt resatt og fungert normalt igjen. Det vi opplever nå om dagen med dårligere lufttilførsel enn vanlig, er bl.a. et resultat av ising ved inntakene. Det kan også medføre litt «uling» hos enkelte. Utfordringen er været og temperatursvingningene. Spesielt i Strandliveien 7 er det dårlig lufttilførsel p.t., og servicemann er bestilt for å se på dette.

Avfall
Alle har registrert omleggingen av avfall, og skal ha mottatt grønne poser. I mars/april vil vi få et stativ fra kommunen, som vil inneholde nye grønne poser, som dere kan forsyne dere av. Plasseringen av stativet kommer vi tilbake til.

Fotgjengerfelt
Styret har sendt en henvendelse til kommunen angående manglende fotgjengerfelt rett over Strandliveien fra Kantorveien, der de fleste fra vårt sameie og sannsynligvis vårt nye nabosameie går over. Kommunen hevder at vi skal bruke fotgjengerfeltet 30 m lenger bort, men vi har ikke gitt opp å få til en løsning der alle, helt naturlig, går over i dag. Se forøvrig svar fra Oppegård Kommune her.

 

Årsmøte / BeboermøteVi ber dere om å sette av tid allerede nå til vårt årsmøte og beboermøte, som i år er 
ONSDAG 25. APRIL KL. 18.00 – 3. etasje – KOLBEN.