info på e-post 06.12.2018

Nye beboere – Først og fremst – velkommen til nye beboere! Vi håper at dere har blitt godt informert av selger /megler, men skulle det være behov for flere opplysninger, så finner dere mye på vår hjemmeside: www.strandliveien.no .

Returpunkt glass – Flere av dere har kanskje både registrert og hørt at vi har fått en glasscontainer rett på andre siden av Kantorveien, vis a vis våre containere. De fleste av containerne der er private, og tilhører Kantor Terrasse, men glasscontaineren er å regne som kommunalt returpunkt, og den kan altså vi benytte. Det har vi fått bekreftet.

Byggeplaner – Det har blitt lagt ut informasjon om utbyggingsplanene videre innover Kantorveien. Styret følger nøye med, og gir innspill til planene, som skal ivaretar vårt sameiets interesser. Vi har blant annet påpekt at det må anlegges en ny tilkomstvei til søndre del av Kantorveien, både som anleggsvei og som permanent, fremtidig vei for alle de beboerne som flytter dit. Med de voldsomme utbygningsplanene som foreligger, så sier det seg selv at belastningen på Kantorveien må fordeles. I tillegg vil en sterkt økende ut og innkjøring i krysset til Strandliveien være meget uheldig.

Rørlegger – Hva gjør vi ved vannlekkasje i leilighetens rørsystemer utenom kontor-/arbeidstid? Styret har nå inngått to avtaler. I vanlig kontortid mellom kl. 07.00 og kl. 16.00 kontakter vi rørleggerfirmaet Larmerud AS på Sofiemyr. Hovednummer: 66 89 29 00 eller vår kontakt Morten Bergseng på mobil 415 35 735. Utenom kontortid kan vi kontakte Rørleggervakta AS på telefon 23 12 65 50. De holder til på Bryn.

Canal Digital – har skiftet navn til Telenor ( gjelder kabel ), men det skal dere ha fått beskjed om. Styret arbeider med et nytt tilbud fra Telenor, og kommer tilbake med mer informasjon på Beboermøtet eller nærmere våren.