Info på e-post 11.10.2017

Statusrapport fra PEAB.

Vi registrerer stadig overtredelser når det gjelder aktiviteter og støy utenom avtalt arbeidstid, samt blokkering av Kantorveien og noen andre forhold, som vi ikke aksepterer. Styret sender jevnlig klage til ansvarshavende i PEAB, som lover bot og bedring. Det er ikke så mye annet vi får gjort.

Sykkel i stativ ved Strandliveien 3 blir fjernet

Det står et vrak av en sykkel i stativet mellom Strandliveien 3 ( blokk A ) og Strandliveien 9 ( blokk E ). Vi har tatt opp dette for lenge siden, men nå vil denne sykkelen bli fjernet omgående, selv om den er låst, dersom ikke eier gjør det.

Skråningen mot vannet

Styret har vært i kontakt med kommunen angående skråningen på nedsiden av blokkene. Befaring ble gjennomført med kommunens representant, og det ble lovet at hele området skulle bli utbedret. Dette er nå et par måneder siden, og til tross for purring fra oss, har det fremdeles ikke skjedd noe. Vi beklager dette, da det ikke ser særlig pent ut i området mot vannet. Vi trykker på, men det vil sannsynligvis ikke skje noe før til våren.

Matavfall

Det er nå delt ut nye kurver og grønne poser til mat-/bioavfall. Flere har bemerket at kurven ikke får plass i dagens kjøkkenløsning for avfall. Det er selvfølgelig ikke nødvendig å ta i bruk akkurat denne, utleverte kurven, men benytte en av de eksisterende kurvene, som dere har i avfallsystemet, til de grønne posene. Husk at de skal kastes sammen med restavfallet.

En stor takk til....

Nok en gang – stor takk til «dugnadsgjengen», bestående av Johannes Utne, Jan Rømo, Otter Günther, Bjarne Aukland og "malersjefen" Dag Grasmo, for den flotte jobben som er gjort med skraping og maling av veggene i garasjeanlegget. Her sparte sameiet mange kroner. En stor takk også til de som fjernet tre av våre sandkasser, som aldri har vært i bruk.