Info på e-post 29.04.2014

Vi får stadig spørsmål om FDV-dokumentasjonen, som det bl.a. ble orientert om på beboermøtet, og som også går igjen på hjemmesidene våre.

Hva er FDV?

FDV står for FORVALTNING – DRIFT – VEDLIKEHOLD.

Da vi flyttet inn i våre nye leiligheter i sin tid, fikk vi overlevert en FDV-dokumentasjon i form av en plastmappe. Mappen inneholder alt rundt det bygningsmessige, - tekniske, faste installasjoner osv., og er et hjelpemiddel for beboerne når det gjelder å ivareta egen leilighet. Alle relevante opplysninger om leiligheten skal ligge i denne mappen. Det står nødvendigvis ikke skrevet FDV utenpå mappen.

Fra Vestby Elektro Service fulgte det med en egen mappe med FDV-dokumentasjon.

Disse mappene, og eventuelle tilsvarende dokumenter, som dere kanskje har mottatt i ettertid, tilhører leiligheten, og må derfor ligge igjen ved et eventuelt salg (det samme med dekoderen fra Canal Digital, som vi understreket på beboermøtet ).

Dersom noe fortsatt er uklart, så tar vi gjerne imot spørsmål på strandliveiensameie@styrerommet.net