Info på e-post 27.05.2014

1. Status malerarbeid

Arbeidene er ferdig i Strandliveien 5, og halvveis i nr. 3. Det betyr at riggingen av stillaser nå kan påbegynne i nr. 7 og 9. Jeg gjør oppmerksom på at de er kun fire malere, og at det derfor tar litt tid før de dukker opp hos alle. Noen steder, der det er mulig, bruker de vann og vasker ned. Andre steder bruker de kost og fille, og tørker av. De maler to strøk, så selv om det ser ut som om de har vært der og malt ferdig, så kan det være ett strøk igjen. Dersom dere lurer på når de er ferdig, så sier jeg at de er ferdige når stillaset er tatt ned igjen. Så langt ser dette veldig bra ut, og vi håper fortsatt på noen ”tørre” dager. Nr. 7 og 9 må nå påse at terrassene/balkongene er ryddet tilstrekkelig slik at de kommer til treverket, og at det er god plass rundt.

2. Selvvanningsanlegg

Det pågår noe gravearbeid rundt på plenene. Vi er i ferd med å etablere et selvvanningsanlegg slik at vi på sikt skal slippe å jobbe med kontinuerlig vanning selv. Dette er en omfattende prosess, og tar nødvendigvis litt tid.

3. Resterende arbeid/punkter Veidekke

Jeg har etterlyst en siste innsats fra Veidekke for å bli ferdig med punktene fra ettårsbefaringen, og jeg har bedt om en dato for endelig ferdigstillelse. Det har jeg ikke fått, men jeg ser at Veidekke ved Ole Petter Hanssen nå har tatt tak, da jeg blir kopiert in på mailene til de som har igjen punkter. Det er bra! Dette er egentlig ikke noe styret skal beskjeftige seg med, da det er et anliggende mellom Morten/Ole Petter/ Veidekke og beboerne, så det er viktig at dere nå holder trykket oppe slik at vi blir ferdige. Veidekke har fortsatt en del utstyr lagret her, og vi ønsker det fjernet når arbeidene er ferdigstilt, dvs. så snart som mulig.

Styret ønsker alle en riktig god sommer!