Info på e-post 27.05.2013

Vindskjerming

Vi har nå hatt tre ulike leverandører på besøk i en leilighet i Strandliveien 7, og bedt de om tilbud på vindskjerming av terrassen. Et av tilbudene skilte seg klart ut, både i forhold til rimeligere pris og i kvalitet og utførelse. Styret har derfor besluttet at vi vil gå for de som leverandør. Firmaet er Lumon Norge AS. Vi kommer nærmere tilbake til kontaktperson osv. etter at vi har hatt et nytt møte.

Styret gjør oppmerksom på at vi kun formidler kontakten med firmaet, og at det blir opp til den enkelte beboer å ta kontakt og gjøre avtaler. Når det endelige tilbudet foreligger, skal styret godkjenne prosjektet.

Vi minner også om at en full innglassing av balkong eller terrasse ikke vil bli godkjent. Det vi snakker om er vindavskjerming på en eller to sider. Ytterligere informasjon kommer senest førstkommende onsdag.

Parkering på nabotomt

Etter at vi, beklageligvis, ikke hadde søkt eller informert grunneier om vår parkering på nabotomten i forbindelse med rengjøring av garasjeanlegget, har grunneier nå stengt for åpen bruk av eiendommen. Inntil vi får til en eventuell avtale med grunneier, så må gjester, servicefolk og andre parkere på andre plasser. Når det en gang blir bygget på denne tomten, så forsvinner denne muligheten helt, så vi kan kanskje vende oss til det først som sist. Vi minner om garasjen i Kolbotn Torg, der det er to timers gratis parkering i butikkenes åpningstid, og det koster ikke all verden ut over den tiden.

Sumprock

Fredag 31. mai er det igjen Sumprock i og utenfor Kolben. Mange aktiviteter vil foregå i tidsrommet fra kl. 18.00 til kl. 23.00. Det kan bli en del støy!

Hageparty

Vi minner om sommerfesten onsdag 5. juni kl. 18.00 , og håper på sol og varme. Styret stiller denne gang med grill til felles benyttelse.

Ruskenaksjon

Styret har fått spørsmål om vi kunne arrangere en Ruskenaksjon – dugnad på egen tomt, luking, rydding …?? Styret mener at vi har vaktmesterordning som tar seg av dette, men dersom noen ønsker å stå for et slikt tiltak, så er det helt i orden.