Info på e-post 25.11.2013

1. Nabotomten – Ved forrige informasjonsrunde ble det gitt litt misvisende opplysning om blokkene på nabotomten. Det er kun den blokken som blir liggende lengst i syd, altså naboblokken til Kantorveien 3, som blir redusert med en etasje.

2. Støymåling – Resultatene foreligger, og dessverre for oss, så var målingene innenfor kravene til bestemte støyverdier. Det betyr at vi i styret ikke for gjort noe med dette i forhold til Veidekke. Den enkelte beboer må derfor selv ta dette opp med Veidekke, eventuelt for egen regning etterisolere tak og vegger. Det er fullt mulig.

3. Bodregistrering – Vi må bare gjenta dette punktet. Fortsatt er det boder uten påtegning av leilighetsnummer. Styret sliter med å finne ut av enkelte boder da listene til Morten Johansen - Veidekke, ikke er korrekte. Vi kommer til å gå en ny registreringsrunde om kort tid, og da håper vi at alle boder er merket.

4. Dusjvegger – Vi fikk et restparti av nye dusjvegger i ulike varianter av Morten og Veidekke, da de ryddet opp etter seg i sin tid. Disse veggene har vi lagret med tanke på at de som har behov for ny dusjvegg, av en eller annen grunn, kan få det under forutsetning av at vi har en som passer. Ta kontakt med styret dersom det skulle være aktuelt.

5. Innbrudd / tyveri – Etter at vi fikk kameraer montert i garasjen, og merking av dette over alt, så har vi ikke registrert eller fått melding om innbrudd eller nevneverdig tyveri. Vi minner om leiligheten som hadde innbrudd for en god stund siden ( det kan skje igjen ), og anbefaler beboere som er bortreist eller på ferie over lengre tid, og ha et lite lys på i leiligheten, gjerne også ute på terrassen. Det er veldig lett å registrere enkelte beboere i dag som er bortreist, da leiligheten er totalt mørkelagt over tid. Dette var kun ment som et tips!

6. Ventilasjon / kjøkkenvifte – Dette er ment som en påminnelse! Husk å ta ut filteret i kjøkkenviften og rens dette for å oppnå optimal luftsirkulasjon i leiligheten. Filteret kan normalt vaskes i oppvaskmaskinen ( alene ) dersom ikke annet er angitt.