Info på e-post 23.11.2016

Reklamasjoner

Styret har presset hardere på MWE for å få fart på reklamasjonsarbeidet. Samtidig ba vi om et møte med MWE og Veidekke for å gå igjennom alle punkter som gjenstår. Det møte har vi hatt, samt et møte med MWE, Vestby Elektro og Proxll ( porttelefonleverandøren ), hvor vi nå har inngått en avtale om skifte av defekte apparater til en helt ny generasjon. Det skal skje innen 1. des. ( det kan hende at det blir noen dager over avtalt tid pga. leveranseproblemer fra fabrikk i Italia ). Veidekke har nå en plan på sluttføringen av reklamasjonene, og de kommer til å holde på her hver dag frem til alt er på plass.

 

Vs. gartner, vaktmester og andre

Vi må ikke plage eller klage på de som utfører arbeider for sameiet. Dersom det er noe dere oppdager, som dere mener ikke blir bra utført eller noen som ikke gjør jobben sin slik den burde vært gjort, så ta kontakt eller send e-post til styret. 

 

Rengjøring terrasser/balkong

Vi gjentar at spyling av terrasser og balkonger ikke må gjøres, da det kan oppstå lekkasjer nedover i etasjene ( gjelder ikke toppetasjene, men vi ber om at man begrenser vannmengden også her ). Sluk må jevnlig renses. Det er beboers ansvar. 

 

Garasjeport

Av og til får vi driftsstans på garasjeportene. Når kontakten da er tatt ut, så er det en årsak til det. Vennligst ikke sett den inn igjen.

 

Det var noen formaninger, men ellers så håper vi at alle er fornøyd og har det bra. Vi minner om sameiemøtet/årsmøtet og beboermøtet, som vil bli avviklet onsdag 26. april. I år har vi tenkt å markere vårt femårs-jubileum, og vi legger derfor opp til noe bevertning. Så sett av datoen allerede nå!