Info på e-post 23.06.2016

1. Grøntanleggene

Vi begynner nå å få ganske fine uteområder, men det krever oppfølging. I første rekke er det vanning nå i sommer som er viktig. Her trenger vi frivillige, som kan trå litt på varme og solfylte sommerdager. Slange ligger ferdig til bruk utenfor Kantorveien 1 ( blokk C ). For å få litt kontroll og system på det, så er det fint om de som har lyst og anledning melder seg til Rolf Nilsen i styret - rolfnilsen41@gmail.com .

2. Avfallshåndtering

Nedkastet for papp og papir har gått tett et par ganger, og dette skyldes større enheter, som blir tvunget ned. Dvs. at pappesker o.lign. må deles opp i mindre biter før det kastes ned i luken. Flere beboere har observert at enkelte tvinger ned store pappkartonger. De setter seg fast lenger ned, og lager en propp i systemet. Det blir en ekstra kostnad for oss alle å måtte hente inn ekstern hjelp for å få rettet opp dette.

3. Krakker/bord

Krakker og bord ute ved flaggstangen er nå oljet, og det er mulig at de får et strøk til. Derfor bør man sjekke at de er tørre før man setter seg der. Takk til Svein Arild Stensrud!

4. Sosialt samvær

8. juni hadde vi vår årlige samling ute på plassen. Hvert år blir vi flere og flere, og det er hyggelig. Været var på vår side også. En spesiell takk til Eyvind Skeie som sto for underholdningen. Vi bestemte oss for å kalle arrangementet for ”Sommerfest”, og plassen ved flaggstangen for ”Festplassen”. I tillegg snakket vi om når det er naturlig at sameiet har sin årsdag, nærmere bestemt femårsdag til høsten, og valget falt på 13. september, da vi hadde vårt første Sameiemøte i Kolben den 13. september 2011.

5. Nabotomten

Det har gått ut melding/nabovarsel om at riving av husene på vår nabotomt vil skje i uke 27 og 28. Det er ikke kjent når det blir byggestart.

6. Ferieavvikling

Flere av oss reiser på ferie nå i sommer. Det gjelder også styremedlemmene. Derfor kan det ta litt lenger tid å få tak i oss, dersom det skulle være nødvendig.

Da ønsker vi alle en riktig god sommer!