Info på e-post 21.06.2013

Vindskjerming

Mange har nå bestilt vindskjerming fra Lumon, og pågangen har vært stor. Derfor utvider Lumon tilbudet på 20% ut juni måned. De som bestiller og skal ha dette godkjent, må legge ved en enkel skisse av balkongen / terrassen, som viser hvor vindskjermingen kommer. Det holder ikke med å bare sende tilbudet, da illustrasjonen der er lite opplysende.

SmartHus

Vi har, som kjent, slitt med å få avlesninger på SmartHuspanelet til å virke slik det skal gjøre. Nå har vi hatt et møte med leverandøren – Malthe Winje Automasjon –, og de kan opplyse følgende:

"Flere beboere har i den senere tid opplevd feil på måle verdier for forbruk vist på styrepanel for varmestyring hos den enkelte beboer.

Det har kun vært feil på panel og ikke på innsamling av måledata for måleravregning.

Dette vil bli rettet i løpet av uke 26."

Med andre ord – så skal alt fungere etter uke 26. I enkelte tilfeller hvor MWA har blitt tilkalt i forbindelse med klager på panelet, så har det vist seg at det har vært brukerfeil.

Ett-årsbefaringen og gjenstående punkter

Styret har mottatt en statusrapport, som viser at ganske mange nå har kvittert ut for utført arbeid av mangler. Vi er usikker på om dette stemmer. Det skal kun være noen få som har gjenstående arbeid. Vi ser at Veidekke umulig kan bli ferdig med dette nå før ferien, og vi kommer til å ta fatt i dette i august, men det er viktig at dere følger opp dette med Morten. (Status er lagt ut under "Nyheter og Informasjon" på hjemmesidene, hvor dere finner lenke til et dokument per blokk. Red.adm.)

Diverse

Vi nærmer oss ferieavvikling for mange. Dvs. at flere av våre beboere er bortreist. Det er viktig at vi nå følger med på uvedkommende som kan dukke opp på ulike steder. Det har vært og er mye innbrudd i Follo for tiden, men vi har heldigvis ikke hatt noen besøk etter at kameraene ble montert. Meld ifra dersom dere ser noe mistenkelig. HUSK Å LÅSE DØRER SOM SKAL VÆRE LÅST!

Til slutt vil styret få ønske alle beboere EN RIKTIG GOD SOMMER!