Info på e-post 19.08.2015

1. GARASJEVASK

Vi minner om at vi skal gjennomføre garasjevask førstkommende mandag. Dette er en omfattende vask av hele garasjen, og i tillegg til å fjerne alle biler, så må også alt annet fjernes. Tidligere har vi gitt beskjed om at det ikke er anledning til å lagre alt mulig av gjenstander på garasjeplassen. Dette bemerket brannvesenet på de befaringene vi har hatt. Så nå er den en fin anledning til å kaste eller å flytte saker opp i boden. Som nevnt, så er dette en stor jobb, og vi er usikre på når vi blir ferdige på mandag. Vi har også tatt høyde for en ny oppmerking av plassene.

2. LYNNEDSLAG

Flere har opplevd at lynet slo ned hos oss i forbindelse med det kraftige regn- og tordenværet som vi hadde for et par uker siden. Noen har fått ventilator og ovn ødelagt, og andre har fått ødelagt andre, elektriske artikler. Det som er innebygd, og som det ikke går an å ta med seg ved flytting, går på Sameiets forsikring. Da tar man kontakt med OBOS. Alt annet må gå på egen forsikring, dersom det ikke blir påvist feil og blir dekket av garanti.

3. NABOTOMTEN

Mange har fått med seg at salgsstart for Kantor Terrasse, vår nabotomt i vest, er høsten 2015. Dato for riving av eksisterende bebyggelse er ikke fastsatt, men vil bli iverksatt når flertallet av leilighetene er solgt, og når alt annet rundt prosjektet er på plass.