Info på e-post 19.04.2013

Veidekke:

Veidekke er nå i gang igjen med utbedringer etter 1 års-befaringen. Dette har tatt mye lenger tid enn vi regnet med. Det er ulike årsaker til det, men styret presser nå på for å få fortgang i arbeidene som gjenstår. Vi gjentar at det er viktig at dere kvitterer ut alle punktene dere har/hadde på listen når Veidekke mener at de er ferdige.

Is og gangvei:

Vi beklager til dels farlige forhold på våre gangveier i forbindelse med brøyting og snøsmelting. Styret har tatt opp dette gjentagende ganger med Ren-Vakt og vaktmester, og dette vil vi gjøre noe med til neste vinter.

Trinnlyd:

Registrering av leiligheter med mye støy og trinnlyd fra naboer er fullført, og styret vil nå engasjere et firma som kan foreta lydmålinger.

Boder:

Tidligere lister fra Morten Johansen vedrørende eiere av de ulike bodene i alle blokkene stemmer ikke. Det er umulig for oss å vite hvem som eier hvilken bod, da noen har byttet bod og andre tok i bruk feil bod fra start av. For at vi skal få en korrekt oversikt, noe vi plikter å ha, så må hver enkelt beboer merke boden sin. Ikke nødvendigvis med navn, men med det opprinnelige leilighetsnummeret. Dvs. som eksempel – D105 – E106 osv. Over hver enkelt boddør står det et metallskilt. Her skriver vi på leilighetsnummeret med tusj eller klistrer på en lapp. Er det noen som trenger hjelp til dette da skiltet henger for høyt, så ta kontakt.

Gjesteparkering:

Vi gjør oppmerksom på at de få gjesteparkeringene vi har er til gjester, IKKE til bil nr. 2 e. lign. Dersom noen skulle ha et akutt behov for å sette bilen sin der for en kort periode, så ta kontakt med styret. Vi ønsker ikke at noen tøyer reglene slik at vi blir nødt til å innføre et ”oblatsytem” for hver leilighet. Langt inne i garasjeanlegget på høyre side har vi en plass som er merket med ”Servicebil”. Det sier seg selv at denne plassen er tiltenkt servicefolk som har arbeid å utføre hos sameiet. Plassen skal da ikke benyttes av beboere, men vi har sagt at det er mulig å stå der for å lade et flatt batteri eller støvsuge bilen, da det er montert en stikkontakt på veggen. Plassen må da benyttes utenfor normal arbeidstid. Lading av EL-BIL er ikke beregnet her!

Det er mange flere punkter vi hadde tenkt å informere om, men de blir nå tatt opp på beboermøtet umiddelbart etter sameie-/årsmøtet.

Alle skal nå ha mottatt innkallingen med årsberetning, regnskap og øvrige papirer til sameie-/årsmøtet i posten. Dersom noen ikke har fått dette, så ta kontakt.

Møtet er førstkommende ONSDAG 24. APRIL – KL. 18.30 – INNGANG FESTSAL i TREDJE ETASJE i KOLBEN KULTURHUS ( - heisen opp i 3. etasje, ta til høyre og lengst bort i gangen ). Med bakgrunn av det som skjedde i fjor med et oppmøte ut over det styret hadde tatt høyde for, så har vi i år leid to saler, slik at det nå er mer enn nok plass til alle.

Vel møtt!

Noen leiligheter i sameiet er solgt i det siste, og vi ønsker hjertelig velkommen til nye beboere!