Info på e-post 19.01.2016

1. Ventilasjon

I dag tirsdag 19. januar har vi service på ventilasjonsanlegget. Det betyr at det vil være ute av drift i perioder av dagen.

2. Parkering serviceplass

Vi har, som tidligere opplyst, en parkeringsplass på høyre side, øverst på ”langstrekket” i vår garasje. Denne plassen er primært til bilene til servicefolk, som er her for å gjøre en jobb. På kveld- og nattestid ( og søndager ) kan plassen benyttes av våre beboere når man har et akutt behov for lading av flatt batteri el. lign., da det er montert en dobbel stikkontakt på plassen. Det er fint om styret får en henvendelse i forkant, og det er ikke dumt at vedkommende bil da har en lapp liggende synlig i frontruten der det står ”Etter avtale med styret”. Flere har reagert på bilen, som står der nå til lading av batteri. Vedkommende eier har klarert dette med styret, og da er det lite lurt at noen napper ut stikkontakten. Styret har stadig fått noen henvendelser angående biler som står parkert der, og det er veldig fint at beboere følger med, men heretter bør det ligge en lapp i frontruten.

3. Julelys i flaggstangen

Lysene som henger i flaggstangen vil bli tatt ned når det blir mildere i været. Snoren til flaggstangen er helt frosset, og umulig å heise opp og ned. Dersom det tar veldig lang tid før det blir mildere, vil vi ta ut kontakten.

4. Veidekke

Mange har gjort henvendelser til Ole-Petter Hanssen – Veidekke for å få utført ulike reklamasjonsarbeider. Ole-Petter var sykemeldt frem til nyttår etter en omfattende operasjon i høst. Han har hatt særdeles mye å ta tak i etter at han kom på plass igjen, men vi registrerer at bilene til Veidekke er her nesten daglig nå, så de er i gang. Det er selvfølgelig fullt mulig å snakke med de som er her fra Veidekke, dersom dere mangler respons på henvendelser.

5. Sameiemøtet / Årsmøtet

Vi minner om datoen som er onsdag 27. april, og med påfølgende beboermøte. Samme sted som tidligere, dvs. Festsalen – tredje etasje, Kolben. Nærmere innkalling og dokumenter vil bli sendt ut senere.