Info på e-post 17.12.2015

1. AVFALLSHÅNDTERING

Mange har sikkert registrert at containerne med papp og papir er snart helt fulle. Det er bare én igjen som ikke er full, og det er den som er nærmest Kantorveien. Vi har ringt å bedt om tømming, men de har ikke anledning p.t. til å komme utenom ruten. Førstkommende mandag blir de tømt. Det er registrert av beboere, at noen har kastet restavfall i papp og papir-container. FolloRen melder også om at det fortsatt blir kastet papp og papir i containeren helt til venstre, som er beregnet og merket med plast. Vi må betale for overtredelser, så vi håper at dere kan være nøye med å kaste avfall i rett container.

2. PARKERING GJESTEPLASSER

Et par biler er registrert parkert på våre gjesteplasser i mange uker. De har fått lapp på ruten om at plassene er beregnet på gjester, uten at det har hjulpet. Dersom ikke de bilene blir fjernet, vil styret sørge for borttauing på eiers bekostning.

3. HEIS

Et par heiser har hatt problemer med heisdørene over tid. Otis har vært her flere ganger, men har ikke klart å finne problemet. Nå blir fotocellelistene byttet. Det skulle vært gjort tidligere denne uken, men vi har fått beskjed om at sykdom har gjort at det har blitt utsatt. Fredag ( i morgen ) skal de visstnok komme. Da håper vi at det skal få slutt på problemene. Et annet problem, som stadig dukker opp, spesielt i Strandliveien 3 og 9, er driftsstans. Her har Otis påvist at dørene har vært utsatt for unormal belastning, enten ved påkjørsel av et eller annet, eller at man slår bort i ved f.eks. flytting av store gjenstander. Dørene tåler ikke slik behandling, og vi ber beboerne om å være mer forsiktig.

4. GARASJEPORT

Hovedporten var ute av drift noen timer i går pga. av påkjørsel, men er nå i orden. Vi gjentar at det ikke er noen fotocelle på utsiden av Kantorveien 3, men kun i portåpningen. Når porten er på vei ned, så har den en viss responstid før den går opp igjen dersom noen kjører inn og bryter fotocellen. Da må man stoppe og vente til porten er helt oppe igjen før hele bilen kjøres inn. Styret har nå fått forslag fra Hörmann til tiltak for å avhjelpe dette problemet, og vil vurdere det.

5. HJEMMESIDEN

På vår hjemmeside – www.strandliveien.no – skal alt av opplysninger ligge dersom det er noe dere lurer på, men skulle det være noe dere savner der, så ta kontakt.