Info på e-post 16.12.2016

Parkering

I flere tilfeller har det blitt parkert på HC-plassen på mellomplanet i garasjen, dvs. plassen rett til høyre når vi kommer ned svingen fra øverste plan. Her står det til vanlig en grønn «kassevogn» - HC-bil, og det er en privat parkering og IKKE gjesteplass. Det er såpass alvorlig med feilparkering på våre HC-plasser at styret vil sørge for borttauing direkte uten varsel. Vi ber dere om å passe på dette nå spesielt rundt Jul og Nyttår, da det kommer mange gjester.

Vi har flere plasser til utleie, så ta kontakt dersom det er interessant.

Tyveri

Fredag 2. desember rundt kl. 20.00 hadde vi ubudne gjester rett innenfor hovedporten i garasjen. To mann klippet over en solid lås på en nyere damesykkel, og tok den med seg. Vi har alt på opptak fra kameraet i garasjen. Der ser vi også at en stor varebil rygge ut fra plassen ved avfallsdunkene. Enten mørk rød eller svart, lang varebil. Var det noen av dere som hadde besøk av flyttebyrå, eller fikk levert varer på dette tidspunktet, så meld ifra. Det var antakeligvis tre mann med den bilen. Er det andre som har sett bilen på plassen i dette tidsrommet, så ta kontakt. Vi må forsøke å unngå å parkere sykler og andre verdier synlig rett innenfor hovedporten, da det er lett å smette inn i garasjen rett etter inn- og utkjøring. Responstiden på porten må nødvendigvis være så lang, da enkelte, som anvender nøkkel for å få opp porten, bruker litt lang tid på å komme inn i bilen og kjøre inn.

Byggetomten

Vi har fått en del henvendelser fra beboere om uregelmessigheter i forbindelse med arbeidene på byggetomten. Alle innspill/klager sender styret videre til ansvarlig utbygger, og vi har inntrykk av svarene vi får, at de tar dette på alvor.

Jul og nyttår

Styret vil være litt til og fra i Jul- og Nyttårsperioden. Dersom dere melder feil på heis eller garasjeport, så ta kontakt med flere i styret til dere får respons. Det samme gjelder også andre henvendelser.

 

Da gjenstår det bare for styret å ønske alle EN HYGGELIG JUL og ET RIKTIG GODT NYTT ÅR!