Info på e-post 12.09.2016

1. NABOTOMTEN

Arbeidene på nabotomten er godt i gang. Det kommer jevnlig informasjon fra utbygger, som vi videresender til dere, men vi beklager dersom noen synes at det blir i overkant mange e-poster. Det er bedre med for mye informasjon enn for lite, mener vi. Styret har sendt mail til utbygger hver gang vi mener arbeidene har overskredet gjeldene avtaler. Det gjelder spesielt støy utenfor den avgrensede arbeidstiden, støvplager og manglende fremkommelighet på vei og gangvei. Dersom dere, som er beboere i Strandliveien Boligsameie, får beskjed om å kontakte ”under-leverandører” når dere mener at noe er ureglementert, eller at dere opplever skader o.lign. på egen leilighet, så er det feil. Vi skal kun forholde oss til utbygger, og de har e-postadresse: post@kantorterrasse.no . Gjerne med kopi til styret. Ny informasjon fra utbygger følger etter denne e-posten.

2. BLOMSTER VED INNGANGEN

Utenfor alle inngangene har vi nå fått på plass ulike blomsterkasser, og mange har gjort en god jobb for å få dette til. Fra og med neste vår vil vi be vår gartner om å ta seg av beplantningen av kassene. Dette vil både bli rimeligere, og vi unngår misforståelser mellom blokkene ( dvs. de som har fått på plass dette frem til i dag ).

3. 5-ÅRSJUBILEUM

Vi har tidligere blitt enige om at sameiets femårsdag er den 13. september, og at vi kanskje burde ha en felles markering av dagen. Styret ønsker ikke å ta på seg dette nå, men vi vil skyve på markeringen til Sameier-/Beboermøtet i april. Dersom noen ønsker og samles på festplassen el.lign. den 13. september, så har vi ikke noe imot det. Vi vil flagge på dagen!

4. FLEKKMALING

I vårt garasjeanlegg opplever vi at veggmalingen flasser nederst på veggen flere steder, bl.a. der hvor det er overgang til grus. Vi kan selvfølgelig bestille et firma til å ta seg av dette, men styret vil forhøre seg først med våre beboere, om det er noen som kunne tenke seg å gjøre en liten dugnad. Dvs. skrape først, og flekkmale. Styret stiller med nødvendig utstyr og maling. Det er ikke noe tidspress! Da hører vi gjerne fra dere om noen har lyst og anledning til dette.