Info på e-post 11.10.2013

Rest punkter etter ett-årsbefaringen

Mange opplever at de enda ikke har fått utbedret det man ble enige om på ett-årsbefaringen. Dette tar uforholdsmessig lang tid, det er frustrerende og lite profesjonelt fra Veidekkes side. Styret maser, men det ser ut til å hjelpe lite. Vi vurderer nå ytterligere tiltak for å komme helt i mål.

Støymåling

Vi har nå gjennomført støymåling i enkelte, utplukkede leiligheter og venter spent på resultatene. Det tar nødvendigvis litt tid da måleresultatene skal legges inn på data og gjennomgå noen omfattende prosedyrer.

Maling / beising

På årsmøtet og beboermøtet ble vi enige om at vi trenger å male/beise alt utvendig treverk. Vi har nå fått inn anbud fra flere firmaer, som har vært her på befaring. Alle var klare på at det ikke er fornuftig å gjøre jobben nå i høst på grunn av stor fuktighet og fare for nattefrost. Så vi vil da få gjennomført dette til våren. De tar sikte på å bruke lift og stillaser slik at de ikke behøver tilgang til leilighetene. Nærmere beskjed om tidspunkt og gjennomføringen vil følge i god tid.

Bodregistrering

Vi har tidligere bedt om at dere merker bodene, - IKKE med navn, men med leilighetsnummer. Mange har gjort det, og takk for det, men fremdeles er det noen som mangler. De opprinnelige listene til Morten Johansen - Veidekke, stemmer ikke av flere årsaker, og vi sliter med å få kabalen til å gå opp, så vær så vennlig å ta den lille jobben med å få merket skiltet over boddøren. Er det noen av dere som har vanskeligheter med å få til det, så gi meg beskjed, så skal vi ordne det.

Gartner/grøntanlegg

Styret og mange beboere har ikke vært fornøyd med gartnerarbeidet som RenVakt har utført ( eller ikke utført ). Det har resultert i at vi har fått kontakt med en ny, meget oppegående og flink gartner, som vi vil benytte oss av til våren. I første rekke vil vi bytte ut alle de store trærne som er plantet. Disse blir fra 13 – 15 m høye, og styret har liten forståelse for at så store trær er valgt av landskapsarkitekten i de forholdsvis trange rommene mellom blokkene. Dessuten ville de på sikt ta mye av utsikten fra mange beboere. Gartneren kommer med forslag til nye, mindre og mer passende trær, samt et forslag til ytterligere planter/busker som er mer fargerike en det vi har i dag. Styret har utnevnt en ”Grøntkomité” av frivillige, som vil, for alvor, tre i kraft til våren. Før den tid er det en oppfordring fra styret om at vi, hver for oss eller gjerne sammen med noen, gjør en innsats utenfor og rundt egen blokk, da behovet for luking m.m. er der, og det vil ikke bli noen organisert dugnad før til våren. Det har dessverre vokst opp en del ugress rundt omkring, men nå er det for sent å sprøyte. Hageavfall og lignende må IKKE kastes ned i skråningen mot vannet. Vi har fått klager fra kommunen på dette. Mindre mengder kan kastes i returavfall, mens større mengder må kjøres til miljøstasjonen der det er gratis å levere hageavfall.

Duggproblemer/vinduer

Enkelte beboere sliter med dugg på vinduene nå når gradestokken kryper ned mot og under 0’C. Vi har tatt opp dette med Veidekke som svarer følgende: ” Forholdet med dugg på vinduet er dessverre ikke noe å gjøre med. Dette skyldes at dagens leiligheter bygges så tett og leveres med så gode vinduer at det ikke blir noen varmegjennomgang som tørker opp vinduet.”

Sykkelstativ

Vi registrerer at sykkelstativene er godt brukt, og fint er det. Enkelte steder er det satt ut litt for mange stativ, og styret vil nå, når vinteren nærmer seg, sette noen stativ inn i vårt felles sykkelrom i Strandliveien 9. Da blir det enklere å sette fra seg syklene der for vinteren.

Skilting

Styret har hengt opp et forbudsskilt på stolpen bak avfallsdunkene til papp og papir, som gjelder parkering på sameiets tomt. Kortere stans for av og pålessing er fortsatt tillatt.

Gjesteparkering

Vi gjentar at våre få gjesteparkeringsplasser i garasjeanlegget er til besøkende her i sameiet, og skal ikke tilbys til andre.

Branninstruks

Retningslinjer for hva vi gjør ved en brann i egen blokk er hengt opp ved hver hovedinngang. Gjør dere kjent med dette, selv om vi håper at det skal være unødvendig.

Nabotomten

Utbyggingsprosjektet ”Kantor Terrasse” på nabotomten har nå igjen vært oppe til behandling i UMP ( Utvalg for Miljø og Plan ) i kommunen, og med unntak av noen få justeringer gikk et enstemmig utvalg inn for innstillingen til Rådmannen. Det betyr bl.a. at blokkene er redusert med en etasje og flyttet noen meter vekk ( fra vår blokk E, Strandliveien 7 og 9 ) i forhold til det opprinnelige forslaget. Dette er bra for oss! UMP ville nå ha fortgang i saken, og går det etter planen, så starter utbygger til våren.

Vi ønsker alle en fortsatt god høst!