Info. på e-post 10.08.2016

1. LEKKASJER

Det har vært mye nedbør i den siste tiden, og det har bl.a. resultert i at vi har fått en større lekkasje, gjennom flere etasjer, i en av våre blokker. I den forbindelse oppfordrer styret beboere til å følge med på egen terrasse / balkong, og sørge for at avløp ikke tildekkes av blader, smuss m.m., og slik at vannet renner fritt videre. Det er et ansvar vi har, - også i forhold til egen forsikring. Enkelte, bygningstekniske løsninger på dette området er ikke helt som de burde være, og vi har nå en dialog med Veidekke.

I tillegg har flere registrert vannlekkasjen i garasjeanlegget mellom Strandliveien 3 og 9. Dette har vi hatt oppe før med Veidekke, og tiltak har blitt utført uten at det her hjulpet. Vi presser på for å få gjort noe mer.

2. REKLAMASJONER / GARANTIER :

Vi er i ferd med å runde fem år i vårt sameie, og den såkalte fem-årsgarantien løper da ut. Husk at vi alle bor i selveierleiligheter, og at vi derfor er ansvarlig for vår egen reklamasjon. Det vi har reklamert på innen femårsfristen vil fortsette å løpe inntil saken / problemet er utbedret, men er det noe vi har oppdaget som det ikke er reklamert på, så haster det å få gjort det NÅ! Styret har involvert seg i de saker hvor det er klare feil og mangler hos mange beboere, og vi er i ferd med å utarbeide en liste, med oversikt over dette, til Malthe Winje Eiendom og Veidekke. Det gjelder bl.a. Smarthuspanelene og porttelefonene, samt saker i fellesområdene.