Info på e-post 09.02.2015

1. Gjesteparkering

Vi har tidligere minnet om at de få gjesteplassene vi har i garasjeanlegget er til gjester. Det er vel unødvendig å remse opp hvilke type parkeringer som ikke går inn under kategorien gjestparkering. Parkeringsplassen lengst mot nord i garasjeanlegget er forbeholdt servicefolk.

2. Elektrisk

Styret har inngått en samarbeidsavtale med firmaet Lysglimt Elektro AS fra Kolbotn ( Sofiemyr ). De har kontakttelefon 64 85 02 88. De er rimelige, og det er de som nå vil oppnå best kunnskap rundt installasjonene hos oss. - Dersom dere har behov for elektriker som fortsatt har med garantiarbeid å gjøre, må det enten gå gjennom Morten eller til Vestby Elektroservice AS.

3. Smarthuspanelet

Vi har hatt noen runder i leiligheter, i høst og på nyåret, der Smarthuspanelet ikke har fungert som det skal, og fortsatt gjenstår et par leiligheter. Er det nå noen som fortsatt har problemer med panelet, og som ikke har hatt MWA, elektriker eller rørlegger på besøk? Vi snakker om feil på selve panelet, ikke brukerfeil. Vi har alle en beskrivelse av bruken av panelet i permen som ble tildelt ved overtakelsen av leilighetene.

4. Avfall

Flere har registrert sneiper utenfor blokkene, som kan tyde på at noen stadig kaster de ut fra balkonger/terrasser eller vinduer. Dette er en adferd som styret setter lite pris på, og vi regner med at det blir en slutt på dette.

5. Parkeringsplassene

Det er viktig at vi holder det ryddig på parkeringsplassene våre, og ikke bruker de som lagringsplass. Brannvesenet har vært her på inspeksjon, og påpekt dette.

6. Hjemmesiden

Vi minner om vår hjemmeside www.strandliveien.no der det ligger mye interessant informasjon for sameiet vårt. Både dokumenter og bilder.

7. E-postadresse

De av dere som skifter e-postadresse må gi beskjed om dette slik at vi kan få oppdatert denne adresselisten, og det samme gjelder dere som flytter og skal strykes av listen.

MERK: Sameiermøtet ( årsmøtet ) vil i år bli arrangert ONSDAG 29. april i Festsalen i Kolben. I likhet med tidligere vil vi avholde Beboermøtet rett etter Sameiermøtet. Nærmere informasjon kommer bl.a. i posten.