Info på e-post 07.05.2014

Malerarbeid

Stillaser er montert i Kantorveien 1 og 3, og vasking av trepanelene er i gang. Uheldigvis så er vi inne i en regntung periode. Maling/beis på fuktig vegg er ikke gunstig, og det er utførende malerfirma og vi helt enige om. De konsentrerer seg derfor om vaskingen av de to nevnte blokkene i første omgang, og vil starte male-/beisearbeidet så snart panelet er tørt, og forholdene ligger til rette for det. MEN, dette kan bety at det blir forskyvning av fremdriftsplanen. Dersom det vil medføre en betydelig utsettelse av arbeidene, så vil det bli sendt ut en ny fremdriftsplan. Vi beklager på det sterkeste at noen blir berørt av sjenerende stillaser i denne perioden, og kanskje mest med tanke på 17. mai.

Garasjeportene

Etter et par mindre uhell i forbindelse med innkjøring til vårt garasjeanlegg, så finner vi det nødvendig med en liten veiledning når det gjelder portene i anlegget. Ved INNKJØRING til garasjeanlegget er begge porter tidsstyrt. Dvs. at det hjelper ikke om man kjører fortløpende og rett etter hverandre – bil en, to, tre, fire ….. – Porten går ned etter et visst antall sekunder. Er man uheldig å få panser eller deler av bilen under porten når den er på vei ned, så stopp og vent på at den reverserer. Det er ingen fotocelle som reagerer på bilen(e) når vi kjører inn. Ved utkjøring er det derimot fotocelle, og da opptrer portene nødvendigvis deretter. Mange synes at portene står for lenge oppe, men denne tiden er nå tilpasset de som bruker lengst tid ut og inn av bilen ved nøkkelbruk, og ikke fjernbetjening fra mobil.

Hærverk på brygge

Flere har kanskje registrert at bryggen nedenfor vårt sameie har blitt utsatt for bålbrenning. Ved nærmere undersøkelse viser det seg at noen har grillet en måke eller to (- utrolig nok!) Dette er meldt til kommunen, og vil bli reparert (etter hvert).

Lås ytterdører

I Strandliveien 3 og Kantorveien 1 opplever vi at ytterdøren til stadighet står åpen da låsemekanismen er ute av drift. Vi melder dette hele tiden videre til leverandør, men dersom dette vedvarer kommer vi til å be om skifte av flere komponenter til et bedre merke. Vi er lite komfortable med at ytterdører står åpne, da det gir tilgang til hele sameiet.

17. mai

Vi minner om vår flaggheising, trompetsolo m.m. kl. 08.00 på 17. mai. Det er hyggelig om vi blir enda flere enn i fjor.