Endret: 7 jan 2018     Opprettet: 6 mar 2016

1. PARKERING – GJESTEPLASSER

Styret påpeker, nok en gang, at våre få gjesteplasser er til besøkende til beboere i vårt sameie. Vi registrerer stadig avvikende forhold. Plassene er ikke ment for bil nummer to, tre eller tilhengere. De skal heller ikke benyttes av familie eller bekjente, som er på ferie eller på jobb. Styret vil nå stramme inn på dette, og overtredelser vil kunne medføre borttauing for bileiers regning. Dukker det opp spesielle tilfeller, som gjør at dere har behov for parkering der, som ikke følger bestemmelsene, så ta kontakt med styret.

2. PARKERING – SERVICEPLASS

Dette er en merket plass for servicefolk, som har en jobb å gjøre for sameiet og beboerne. Det har vært tillatt å parkere her for beboere med behov for lading av batteri, støvsuging av bil o. lign., men også her opplever vi stadig overtredelser, - bl.a. lading av EL-bil, som ikke tilhører våre beboere. Sameiet må betale for denne strømbruken, og det blir helt feil. Derfor har styret nå bestemt at denne plassen er kun til bruk for servicefolk. Ved spesielle behov må man kontakte styret.

3. AVLØPSRØR

Vi har hatt to tilfeller, ett i Strandliveien 3 og ett i Kantorveien 3, der avløpsrør har blitt tette. Resultatet er at spillvann og kloakk kommer opp i rørene og inn i leilighetene. Dette burde være unødvendig å minne om, men vær bevisste på hva dere skyller ned, både i vask og på toalettet. Det er kun toalettpapir og ”menneskelig avfall”, som skal skylles ned i toalettet. Ikke alle mulige, sanitære artikler o.lign. Sameiet, dvs. alle beboere, får regningen når vi må hente inn rørleggere.

4. BRANNSIKKERHET

Styret har nylig inngått en langsiktig avtale med NORSK BRANNVERN. Avtalen innebær at de kommer og kartlegger vår brannsikkerhet og kontrollerer / tester røykvarslere og slukkere, samt bytter batterier. Det er viktig at vi får til dette i alle leiligheter. Nærmere informasjon er vedlagt, samt også kopiert inn under her. Den samme informasjonen vil bli hengt opp på inngangsdører.

Vi minner igjen om vårt årsmøte, med påfølgende beboermøte, ONSDAG 27. APRIL.