Info på e-post 02.11.2015

1. Avfallshåndtering

Det har tidligere vært sendt ut beskjed om nytt opplegg rundt avfall, nærmere bestemt plast. Tidligere ”pappdunk” helt til venstre skal nå benyttes til plast. Den er også godt merket. Vi minner samtidig om at de tre øvrige kun er til papp og papir, og ikke alt av mellomlegg, som isopor o.lign. Restavfall er normalt husholdningsavfall. Spesialavfall leveres på Miljøstasjonen ved siden av Brannstasjonen/kommunens driftsstasjon på Sofiemyr.

2. Smarthuspanel

Vi beklager på det sterkeste at ikke alle har fått orden på panelet enda. Det har ikke vært enkelt å få løst de gjenstående problemene, men nå har styreleder i MWA tatt tak for å få dette på plass.

3. Fellesrom og tekniske rom

I de fleste av blokkene hos oss er det noen ekstra rom i tillegg til tekniske rom. Noen av rommene er tiltenkt sykler. Vi registrerer at det flere steder er plassert helt andre eiendeler og skrot i disse rommene. Dette må øyeblikkelig fjernes. Det skal oppbevares i egen bod eller kastes.

4. P-plass service

Vi minner om at parkeringsplassen lengst i nord på ”langstrekket” merket for servicepersonell, ikke må benyttes som vanlig gjesteparkering. Vi har sagt at man kan stå der å lade eget batteri i en krisesituasjon eller bruke kontakten til f.eks. støvsuging av egen bil, men da fortrinnsvis ikke på dagtid når ”servicefolket” har behov for den. Kortvarig opphold i presserende tilfeller kan også aksepteres. Vi bemerker samtidig at sykler ikke skal oppbevares/parkeres rett til høyre innenfor for hovedporten til garasjeanlegget. Det blir altfor trangt i forhold til den gjesteplassen som er markert her.

5. Ferdigattest

SBS mangler fremdeles ferdigattest fra Oppegård kommune. Vi har nettopp gjennomført en oppmålingsforretning med kommunen i forbindelse med tomtearealet på østsiden mot vannet. Da gjenstår kun én sak, som behandles i disse dager, før en etterlengtet ferdigattest bør foreligge.

6. Kontaktpersoner

Vi gjentar at Morten Johansen, Veidekke og Malthe Winje Eiendom, ikke lenger er kontaktperson i forhold til utbygger. Reklamasjoner, byggtekniske spørsmål osv. rettes heretter til Veidekke v/ Ole-Petter Hanssen, ole-petter.hanssen@veidekke.no , men med kopi til Tor Berntsen, Malthe Winje Eiendom, tbb@mwa.no . Er man usikker eller trenger råd og veiledning, kontakt styret på e-post strandliveiensameie@styrerommet.net

7. Sameiermøtet (årsmøtet) og Beboermøtet

Datoen for møtene er satt til ONSDAG 27. april . Sett av kvelden allerede nå! Nærmere informasjon følger senere.

Styret vil samtidig få ønske alle nye beboere hjertelig velkommen til vårt sameie. (Ringeapparatskilt vil bli skiftet ganske omgående. Standard postkasseskilt får man ved henvendelse til Posten.no ).