Info på e-post 02.04.2014

1. Sameiermøte – årsmøtet

Datoen er torsdag 24. april og kl. 19.00 i Festsalen i tredje etasje – Kolben (som tidligere). Innkalling og dokumenter vil bli sendt ut før påske. Umiddelbart etter sameiermøtet vil vi avholde beboermøte. Der vil vi ta opp saker av mer generell karakter som ikke hører hjemme på selve årsmøtet. Der blir det muligheter for innspill, spørsmål og diskusjon. Vi håper så mange som mulig kommer på møtene.

2. Maling av blokkene

Nå er det ikke lenge til vi skal i gang med maling/beising av alt utvendig treverk på alle blokkene. Det er ikke behov for tilgang til leilighetene bortsett fra enkelte toppetasjer. Arbeidene vil bli utført primært ved hjelp av lift og stillaser der liften ikke kommer til.

VIKTIG! Treverket vil bli vasket først, så må det tørke. Deretter vil det bli påført to strøk. Derfor er det veldig viktig at balkonger og terrasser blir helt ryddet, slik at det ikke er noe som hindrer tilgangen fra liften og arbeidet med malingen/beisingen. Allerede nå kan det være lurt å vente med planter og andre pyntegjenstander.

Vaskingen vil kunne medføre søl på vindusflater, og selv om disse blir behørig skylt med vann, så bør man pusse vinduer etter at arbeidene er sluttført. Dette er den enkelte beboer som selv må gjøre. Malerfirmaet tar ikke ansvar for eventuelle skitne vinduer og balkong-/terrassedører. Derfor kan det være lurt å vente med vårrengjøringen av disse. Nærmere informasjon om tidspunkt og gjennomføring vil foreligge når det nærmer seg.

3. Boder

Det eksisterer klare regler for hva vi kan oppbevare i våre boder. Jord o. lign. er ikke tillatt.

Vi minner nok en gang om at boddører og dørene i tilknytning til bodene skal være låst!

4. Hageutvalg

For en stund siden ble styret enige om å opprette et hageutvalg. Det er nå på plass, og består av følgende personer: Oddbjørn Skredderberget fra styret og Kantorveien 1, Aashild Dyrkorn fra Strandliveien 7, Per Sørensen fra Strandliveien 3 og Ingrid Ødegård fra Kantorveien 3. De vil ha et tett samarbeid med vår nye gartner nå til våren.

5. Utsmykkingskomite

V har opprettet en utsmykkingskomite. Den består av følgende personer: Thoril Grasmo leder fra Strandliveien 7, Karen Margrethe Stange fra Kantorveien 1, Anne-Lise Gudevang fra Strandliveien 9, Ellen Mossige fra Strandliveien 5, Gerd Skeie fra Strandliveien 3 og Randi Bardalen fra Kantorveien 3. De har i første rekke fått et mandat der de skal se nærmere på ”utsmykking” av inngangspartier og trappeoppganger.

6. Gjenstående arbeid etter befaring

Styret planlegger et møte med Veidekke og de ansvarlige for utbedringene etter ett-årsbefaringen. Vi vet at mange nå er ferdig med alle punktene, men vi vil gjerne at de av dere som fortsatt venter på ferdigstillelse, gir beskjed til oss ved å svare på denne mailen. På den måten får i hvert fall vi en oversikt over dette til møtet.

Noe av dette vil vi komme nærmere inn på i forbindelse med beboermøtet i tillegg til en rekke andre saker.

Styret ønsker alle en riktig god Påske, og regner med at vi sees 24. april om ikke før!