Info om vindskjerming på e-post 29.05.2013

Vindskjerming

Styret har bestemt at Lumon Norge AS er leverandør av vindskjerming.

De gir 20% rabatt på vindskjerming ved bestilling før 15. juni 2013. Vi har allerede fire leiligheter som har hatt besøk av Lumon, og får tilbud om et par dager.

Det er ca. 8 ukers leveringstid. Produksjonen skjer i Finland, noe vi ser på som en kvalitet. Dette blir da en spesialproduksjon for hver enkelt leilighet, og Lumon vil derfor ha 50% forskuddsbetaling. Ikke urimelig!

Kontaktperson hos Lumon er Runar Hansen

mob. 95 15 93 39

e-post: runar@lumon.com

Interesserte kontakter selv Runar Hansen for befaring og tilbud. Styret skal kun inn i bildet ved endelig godkjennelse.

Spørsmål og uklarheter nå i forkant kan rettes til undertegnende.