Info om ventilasjon på e-post 28.05.2013

Vedr. Ventilasjon og radiatorer.

Ventilasjon

Vi er nå i sommerdrift hvor temperaturen på tilluften til leilighetene er satt ned fra 20 grader til 18 grader. Dette vil kun ha betydning når utetemperaturen er under 18 grader. Hvis noen registrerer ubehag ved dette, bes det om at man melder fra om det til en av de undertegnede.

Vi har de siste dagene vært noe plaget av driftsforstyrrelser på noen av ventilasjonsaggregatene. Etter at vi har foretatt restart ved mandagens tilsynsrunde, skal systemene nå være tilbake i tilnærmet normal drift.

Det ble gjennomført service på anlegget primo april. Denne vil bli fullført onsdag 29.mai, hvor man vil gjennomgå ovennevnte driftsforstyrrelser samt montere kullfilter. Det siste for å fjerne uønsket lukt i tilluften til leilighetene. Noe driftsstans må påregnes i den forbindelse på onsdag.

Radiatorer

Forøvrig har vi registrert at fjernvarmen er på 28 grader, men ved tester har vi ikke fått varme på radiatorene. Vi vil ta dette opp med NVS, dvs rørlegger.

Forøvrig vil vi minne om at driftsforstyrrelser eller antatte feil skal rapporteres til én av de undertegnede og ikke Ren-Vakt.

Og så håper vi det blir en fin sommer !

Hilsen

Dag Grasmo Gunnar Sveen

954 99 866 920 32 329

dgrasmo@gmail.com gun-sve2@online.no